مقالات - تورگردانی به مثابه یک حرفه

تورگردانی به مثابه یک حرفه
تورگردانی به مثابه یک حرفه : موضوع مقاله
95-5-28 : ارائه مقاله
کامیار آسمانی : منبع
 
به گفته کارشناسان، گردشگری به صورت غیر مستقیم ۶٫۱ از تولید ناخالص ملی و نیم درصد از اشتغال را در کشور به عهده دارد . این مقدار به زعم 50.000 گردشگر خارجی است که در سال 2006 از مجموع 842 میلیون جهانگردی که در دنیا سفر کرده اند، وارد ایران شده اند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است. نتیجه اینکه با توجه به بهبود روابط ایران با سایر کشورها و امنیت ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه موضوع گردشگری و تورگردانی به عنوان یک شغل میتواند افق روشنی در آینده داشته باشد. تورگردانی مستلزم داشتن شرایط حقوقی و قانونی، گذراندن آموزشهای خاصی شامل: • مدیریت فنی بند الف (فروش بلیط) و ب (تورگردانی) • هومک • Basic • Intermediate • Airfare • E-Ticket • Amadeus هست، اما جز این شما نیازمند دانش و انتقال تجاربی مانند: • مشاوره در اخذ مدارک و فرایندهای اداری • آموزش در مدیریت زمان • مشاوره در تهیه تجهیزات، بودجه بندی و به طور کلی مدیریت مالی • مشاوره در تعریف توانمندیها، اهداف و برنامه های کوتاه، میانی و بلند مدت • مشاوره در حوزه E-Marketing و بازاریابی مجازی • مشاوره در نقل و انتقال و مسائل حقوقی مرتبط با شرکتهای خدمات مسافرت هوایی نیز هستید.